Oznakowanie

OZNAKOWANIE POJAZDU W PRZYPADKU AWARII

Rodzaj drogi

Obszar zabudowany/niezabudowany

Miejsce postoju

Sposób oznakowania postoju pojazdu

Autostrada lub droga ekspresowa

W każdym przypadku
W każdym przypadku
 • Włącz światła awaryjne (jeżeli pojazd ich nie posiada, włącz światła pozycyjne).
 • Umieść trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 m za pojazdem (na jezdni lub poboczu, w zależności od miejsca unieruchomienia pojazdu).
 • zadzwoń po pomoc drogową 24 665-049-707
Pozostałe drogi twarde (drogi z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi) W obszarze zabudowanym W razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.
 • Włącz światła awaryjne (jeżeli pojazd ich nie posiada, włącz światła pozycyjne).
 • Umieścić trójkąt ostrzegawczy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m).
 • zadzwoń po pomoc drogową 24 665049707

 

W obszarze niezabudowanym
 • W razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione.
 • W razie postoju na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej (bezpiecznej) odległości.
 • Włącz światła awaryjne (jeżeli pojazd ich nie posiada, włącz światła pozycyjne).
 • Umieść trójkąt ostrzegawczy w odległości 30-50m za pojazdem.
 • zadzwoń po pomoc drogową 24 665-049-707